Povezave

Spletne povezave in koristne informacije:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

http://www.mddsz.gov.si/

Ministrstvo za zdravje

http://www.mz.gov.si/

Ministrstvo za šolstvo in šport

http://www.mizs.gov.si/

Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

http://www.fiho.si/

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

http://www.ess.gov.si/

Skupnost centrov za socialno delo

http://www.scsd.si/o-scsd.html

Csd Koper

http://www.csd-kp.si/

Mestna Občina Koper

http://www.koper.si/

Občina Izola

http://izola.si/

Občina Piran

http://www.piran.si/

Občina Ankaran

http://obcina-ankaran.si/

Občina Brežice

http://www.brezice.si/

Prvi slovenski imenik dostopnih točk, namenjen gibalno oviranim osebam.

http://www.pridem.si

Predstavitev knjige Vodnik po pravicah otrok s posebnimi potrebami

http://www.ds-rs.si/?q=novice/predstavitev-vodnika-po-pravicah-otrok-s-posebnimi-potrebami

DOHODNINA

Posebna olajšava za vzdrževane družinske člane

http://www.durs.gov.si/si/navodila_za_izpolnjevnaje_obrazca_napovedi_za_odmero_dohodnine_za_leto_2007/1_posebna_olajsava_za_vzdrzevane_druzinske_clane/

PRAVICA DO NAJMANJ TREH DNI DODATNEGA LETNEGA DOPUSTA (159. člen)

http://www.uradni-list.si/1/content?id=112301

DAVEK NA MOTORNA VOZILA (5. člen )

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200672&stevilka=3078

OPROSTITEV PLAČILA LETNE DAJATVE ZA VOZILA ZA PREVOZ INVALIDOV

http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=116&sid=1409

PRAVILNIK O PARKIRNI KARTI ZA OSEBE Z INVALIDNOSTJO

http://www.uradni-list.si/1/content?id=104962

PRAVICA DO MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV

https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/mtp/pravice_mtp/

DODATEK ZA NEGO OTROKA

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/starsevsko_varstvo_in_druzinski_prejemki/druzinski_prejemki/dodatek_za_nego_otroka/

DODATEK ZA POMOČ IN POSTREŽBO

http://www.zpiz.si/cms/?ids=content&inf=333

DELNO PLAČILO ZA IZGUBLJENI DOHODEK

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/starsevsko_varstvo_in_druzinski_prejemki/druzinski_prejemki/delno_placilo_za_izgubljeni_dohodek/

STARŠEVSKI DODATEK

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/starsevsko_varstvo_in_druzinski_prejemki/druzinski_prejemki/starsevski_dodatek/

OTROŠKI DODATEK

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/starsevsko_varstvo_in_druzinski_prejemki/druzinski_prejemki/otroski_dodatek/

STATUS DRUŽINSKEGA POMOČNIKA

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/druzinski_pomocnik/

POVRAČILO PREVOZNIH STROŠKOV IN DNEVNIC ZZZS

http://www.uradni-list.si/1/content?id=116018

RTV PRISPEVEK

http://www.rtvslo.si/strani/a-oprostitev-placevanja-prispevka/226

TELEKOM SLOVENIJE

http://www.telekom.si/zasebni-uporabniki/ugodnosti/popust-za-invalide

Določene pravice se med seboj izključujejo! Nekatere pravice so namenjene posamezni skupini invalidnosti!