Prevozi

Dejavnost prevozi zajema delovanje v vseh do sedaj naštetih dejavnostih.

V največji meri se dejavnost izvaja z namenom povečanja socialne vključenosti uporabnikov in se tako prepleta z ostalimi dejavnostmi programa društva (delo s skupino, individualna spremstva, bivanje in urgentne nastanitve, dodatne dejavnosti). Storitev člani koristijo po v naprej pripravljenem urniku aktivnosti. S storitvami prevozov se omogoča vključevanje uporabnikov tako v različne dejavnosti društva, kakor tudi na tiste, ki se dogajajo izven društva. Društvo zagotavlja brezplačne prevoze s spremstvom za individualne in skupinske prevoze uporabnikov, ki se kot zelo uporabni odražajo predvsem pri tistih, ki imajo z lastnimi prevozi zaradi objektivnih razlogov velike težave ali teh možnosti sploh nimajo. Z izvajanjem te dejavnosti se viša mobilnost uporabnikov, kar prispeva k večji samostojnosti in neodvisnosti od staršev, svojcev ali skrbnikov. Za potrebe prevozov društvo uporablja dve kombinirani vozili.