Bivanje in urgentne namestitve

Bivanje

Z vidika ohranjanja in učenja socialnih veščin in spretnosti ter krepiti in večati samostojnost, je neposredna izkušnja življenja ločeno od staršev ali skrbnikov, ki jo omogoča bivanje na domačiji društva, izjemno pomembna, saj omogoča izkustveno učenje. Tako možnost (od staršev ali skrbnikov) ločenega življenja, kot tudi možnost aktivnega življenja v skupini, je za večino naših članov postala realna šele z vstopom v društvo. Poleg omenjenega, je prednost navedenih dejavnosti, še posebej dejavnosti Bivanje in interventne namestitve ta, da omogoča izkušnjo ločenega oziroma samostojnega življenja v lokalnem in znanem okolju.

Življenje v skupini ob tem omogoča tudi izkušnjo običajnega vsakdanjega življenja v skupnosti. Bivanje v skupini je za dekleta in fante pomembno tudi z vidika druženja, zabave in sprostitve. Okolje skupine, ki vključuje tudi druženje z izvajalci programov in prostovoljci, omogoča in spodbuja medsebojno pomoč in samoorganizacijo, ključno pa je tudi z vidika vzpostavljanja, dopolnjevanja in nadomeščanja socialnih mrež, posameznik pa pridobiva moč in nadzor nad socialnimi storitvami.

Urgentne namestitve

Z vidika varstva, varovanja in zagotavljanja podpore ter pomoči tako osebi s posebnimi potrebami kot njegovim bližnjim je ena pomembnejših dejavnosti sklada zagotavljanje možnosti za interventno nameščanje. Ko govorimo o interventnem nameščanju, imamo v mislih nenačrtovano in urgentno namestitev do katere lahko pride zaradi bolezni skrbnika ali nastopa katere od drugih okoliščin zaradi katere je potreben umik iz domačega okolja in namestitev. Omenjena storitev je posebej dragocena za uporabnike, ki imajo starejše starše, v primerih, ko oseba nima ustrezne podporne socialne mreže in v primerih, ko pride do konfliktne situacije ali drugih potreb v matični družini/skupnosti uporabnika.