Osnovni program

Pomoč in podpora za samostojno življenje ljudem s posebnimi potrebami

Društvo Sklad Silva izvaja socialni program Pomoč in podpora za samostojno življenje ljudem s posebnimi potrebami. Program je pri Socialni zbornici Slovenije verificiran kot javni socialnovarstveni program in je tako pomembna dopolnitev javnim storitvam. Program izvajajo zaposleni in prostovoljci. Kontinuirano strokovno vodenje programa in spremstvo oseb s posebnimi potrebami pa omogoča tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti s sofinanciranjem večletnih programov socialnega varstva. V društvu Sklad Silva zaposlujemo tudi s pomočjo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje s programom javnih del. Pomemben prispevek pa pri izvajanju programa pustijo tudi prostovoljci s svojim časom, znanjem in delom.

Program Pomoč in podpora za samostojno življenje ljudem s posebnimi potrebami je v največji meri namenjen osebam, ki potrebujejo pomoč za samostojno življenje ter njihovim staršem,skrbnikom in svojcem. Prednost pri vključitvi imajo osebe, ki živijo same, imajo ostarele svojce, nimajo oziroma imajo slabo podporno socialno mrežo. Osebe se v program ne vključujejo na podlagi diagnoz, temveč na podlagi vrste in količine pomoči, ki jo posameznik potrebuje za čim bolj kvalitetno vsakdanje življenje. V program so vključene osebe z različnimi diagnozami, prevladujejo pa odrasle osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju z dodatnimi motnjami.

Namen programa je omogočanje in povečevanje socialne vključenosti ljudi, ki potrebujejo pomoč za samostojno življenje z zagotavljanjem ustreznih (ravni) posredovanj in podpore, z namenom krepitve moči in razvijanja sposobnosti oseb s posebnimi potrebami za doseganje najvišje ravni neodvisnosti in kontrole nad življenjem.

Program je rezultat dosedanjega razvoja društva na različnih ravneh delovanja in predstavlja več usklajenih in smiselno povezanih dejavnosti in akcij znotraj programa, ki se dopolnjujejo in delujejo v smeri zastavljenih ciljev.

Program se izvaja skozi celo leto. Skupinske dejavnosti potekajo vsak delovnik, večinoma v popoldanskem času. Individualne oblike pomoči pa potekajo glede na potrebe posameznika, tako v dopoldanskem, kakor tudi v popoldanskem času. Bivanje in urgentne namestitve se izvajajo glede na mesečni plan in zaznane potrebe.