Osebna asistenca

Program Osebna asistenca za osebe s posebnimi potrebami

Namen izvajanja programa je omogočiti osebam s posebnimi potrebami bolj kvalitetno in samostojno življenje v domačem okolju ter s tem prispevati k socialni vključenosti, razvijanju osebnih sposobnosti za vsakdanje življenje, osebam zagotavljati pomoč ter oskrbo pri opravljanju najnujnejših življenjskih opravil ter razbremeniti njihove starše oz. skrbnike.

Pred pričetkom vključitve osebe v program izvajalec, starš oz. skrbnik in uporabnik storitev podpišejo »Dogovor o vključitvi v program«, v katerem določita vrsto in obseg storitev, lastno soudeležbo, odpovedni rok, ter druge obojestranske obveznosti.

Program osebne asistence zajema naslednje sklope storitev:

Osebna nega in asistenca pri življenjskih aktivnostih:

 • osebna nega: oblačenje, slačenje, wc,umivanje, kopanje,

 • pomoč pri hranjenju in pitju,

 • namestitev na voziček, obračanje,

 • asistenca pri jemanju zdravil,

 • nočno obračanje.

Asistenca v obliki organizacije in spremstva:

 • organiziranje terminov zdravstvenih pregledov in terapij,

 • spremljanje k zdravniku, na terapije,

 • nabava hrane, zdravil in drugih materialov za osebno nego,

 • organiziranje različnih prostočasnih dejavnosti,

 • spremljanje na različne prostočasne dejavnosti,

 • spremljanje na športne in kulturne prireditve,

 • spremljanje po nakupih,

 • spremljanje na druge kraje na podlagi izraženih potreb in želja uporabnika in njegovih staršev oz. skrbnikov.

Asistenca pri gospodinjskih opravilih:

 • kuhanje,

 • pranje, likanje,

 • pospravljanje.