Osnovni program‎ > ‎

Skupina za samostojno življenje

Skupina za samostojno življenje je prvi program društva, ki se izvaja že od ustanovitve dalje. 

Nastala je na pobudo samih uporabnikov, ki želijo vplivati na kakovost lastnega življenja. Za uresničitev tega pa potrebujejo več informacij, pojasnil, izkušenj, pomoči in podpore v vsakodnevnem življenju. V okviru aktivnosti programa potekajo redna srečanja, pomembna z vidika zagotavljanja občutka varnosti, pripadnosti ter podpore in pomoči osebam s posebnimi potrebami. 


V okviru Skupin za samostojno življenje se osebe s posebnimi potrebami vključujejo v različne aktivnosti:

  • Skrb za ohranjanje fizične kondicije in rekreacija (sprehodi, izleti, aktivne družabne igre, telovadba na telovadnih pripomočkih na različnih lokacijah na Obali in na domačiji na Fijerogi, jahanje, plavanje in druge športne aktivnosti.) 

  • Ohranjanje obstoječih znanj in vedenj ter osvajanje novih (delavnice, pogovori, udeležba na kulturnih dogodkih, prireditvah,ogled gledaliških in kino predstav, ohranjanje znanj v interakciji z drugimi pomembnimi člani skupnosti in spremljevalci, socialne igre, obiskovanje knjižnic in drugih pomembnih ustanov, skrb za domačijo in njeno okolico, opravljanje in učenje gospodinjskih opravil, ustvarjanje, delo na vrtu idr.). 

  • Delo v skupini in s skupino (prepoznavanje, spremljanje, razreševanje stisk ali problematike v skupini, medosebni odnosi, vključevanje v skupino in širšo skupnost. Povezovanje z drugimi organizacijami, medgeneracijsko sodelovanje, praznovanje rojstnih dni, obeležitev pomembnih praznikov idr.) 

Skupine potekajo skozi celo leto, vsak dan od ponedeljka do petka s pričetkom ob 13.00 uri in zaključkom v večernem času.