Osnovni program‎ > ‎

Izkustveni in doživljajski dnevi v različnih okoljih in letnih časih

Spoznavanje različnih predelov Slovenije, in sicer naravne značilnosti, načina življenja, kulturne dediščine, aktivnega preživljanja prostega časa in drugih specifik določenega območja.


Izkustveni dnevi potekajo največkrat v poletnih in zimskih mesecih. V zimskem času je poudarek na zimskih aktivnostih (sankanje in smučanje) in drugih oblikah preživljanja prostega časa (spoznavanje različnih kulturnih ustanov, obiskovanje prireditev...) in neformalnega druženja (ples, petje, družabne igre). V poletnih mesecih je poudarek na spoznavanju okoliške narave (pohodi, obiski botaničnih vrtov, nabiranje gob) v spremstvu različnih strokovnjakov (lovci, gozdarji, botaniki..). Udeleženci se učijo iskati in prepoznavati živalska bivališča, opazovati živali in spoznavati njihov način življenja, prehranjevanja živali, prepoznavanja rastlinskega sveta. Spoznavamo tudi različne mestne utripe (vodeni ogledi mest), organiziramo obisk večjih zabavnih prireditev na prostem ter obiskujemo različne kmetije.