Osnovni program‎ > ‎

Individualizirane oblike pomoči


Individualizirane oblike pomoči (individualno spremljanje, pomoč in podpora, osebna asistenca in pomoč na domu ljudem s posebnimi potrebami)


Program je namenjen vsem uporabnikom, še posebej tistim, ki niso vključeni v javne zavode, živijo sami (brez staršev), živijo samo z enim staršem ali pa so starši že ostareli. Vsebina pomoči je odvisna od konkretnih aktualnih potreb posamezne osebe. Izvajalci tako zagotavljajo pomoč pri različnih opravilih, obiskih ustanov, družabnih in športnih dogodkov, zagotavljajo spremljanje na različne naslove pomoči oz. do različnih storitev in nudijo podporo ter delujejo kot zagovorniki in mediatorji v primeru nastopa konfliktov. Z individualnimi srečanji se posamezniku omogoča, da sproščeno in odkrito izraža svoje mnenje, prepoznava in izraža svoje potrebe, težave in stiske. Uporabnik ima možnost po želji izbrati spremljevalca, s katerim se lahko pogovori, le ta pa mu lahko nudi ustrezno obliko in način pomoči, ga usmeri v razreševanje težav ali poskušata skupaj najti ustrezno rešitev. Po potrebi je individualno srečanje lahko namenjeno zgolj druženju. Izvajanje dejavnosti poteka po mesečno narejenem načrtu, ki ga izdelata izvajalec in oseba s posebnimi potrebami oz., v določenih primerih, njegov skrbnik. Individualno spremljanje osebe s posebnimi potrebami pa je zagotovljeno tudi ob nepredvidenih nujnih primerih.