Osebna asistenca


Program Osebna asistenca za osebe s posebnimi potrebami


Namen izvajanja programa je omogočiti osebam s posebnimi potrebami bolj kvalitetno in samostojno življenje v domačem okolju ter s tem prispevati k socialni vključenosti, razvijanju osebnih sposobnosti za vsakdanje življenje, osebam zagotavljati pomoč ter oskrbo pri opravljanju najnujnejših življenjskih opravil ter razbremeniti njihove starše oz. skrbnike.

Pred pričetkom vključitve osebe v program izvajalec, starš oz. skrbnik in uporabnik storitev podpišejo »Dogovor o vključitvi v program«, v katerem določita vrsto in obseg storitev, lastno soudeležbo, odpovedni rok, ter druge obojestranske obveznosti.

Program osebne asistence zajema naslednje sklope storitev:


Osebna nega in asistenca pri življenjskih aktivnostih:

 • osebna nega: oblačenje, slačenje, wc,umivanje, kopanje, 
 • pomoč pri hranjenju in pitju, 
 • namestitev na voziček, obračanje, 
 • asistenca pri jemanju zdravil, 
 • nočno obračanje. Asistenca v obliki organizacije in spremstva:

 • organiziranje terminov zdravstvenih pregledov in terapij, 
 • spremljanje k zdravniku, na terapije, 
 • nabava hrane, zdravil in drugih materialov za osebno nego, 
 • organiziranje različnih prostočasnih dejavnosti, 
 • spremljanje na različne prostočasne dejavnosti, 
 • spremljanje na športne in kulturne prireditve, 
 • spremljanje po nakupih, 
 • spremljanje na druge kraje na podlagi izraženih potreb in želja uporabnika in njegovih staršev oz. skrbnikov. Asistenca pri gospodinjskih opravilih:

 • kuhanje, 
 • pranje, likanje, 
 • pospravljanje.