Domov‎ > ‎

O društvu


Društvo Sklad Silva


Sklad Silva je društvo za kakovostno življenje ljudi s posebnimi potrebami. Društvo je nepolitična, nevladna organizacija in njegov cilj je dvig kakovosti življenja ljudi s posebnimi potrebami. Uradno je bilo društvo registrirano 5. 10. 1995, začetki delovanja pa so bili že v letih 1992/93. Takrat so se zbrali podobno misleči starši otrok s posebnimi potrebami, ki so želeli narediti nekaj več za svoje otroke, za njihovo boljše in prijetnejše življenje ter poskrbeti za njihovo večjo vključenost v socialno okolje.

Namen društva je dvig kakovostnega, aktivnega in neodvisnega življenja ljudi s posebnimi potrebami, dvigovanje osveščenosti javnosti ter ustvarjanje pogojev za njihovo aktivno in neodvisno življenje, vplivanje na spreminjanje javnega mnenja, uvajanje sodobnih pristopov pri načrtovanju in vzpostavljanju socialnih služb, ki omogočajo prenos moči in odločanja v korist uporabnikov socialnih služb in vplivanje na spreminjanje zakonodaje v skladu z interesi ljudi s posebnimi potrebami.

Temeljni cilji društva Sklad Silva so:

  • zagotoviti proces oziroma razvoj izvajanja programa in s tem možnost kvalitetnega življenja uporabnikov zunaj institucij, v lokalnem, uporabniku znanem okolju, 
  • širitev dejavnosti z namenom omogočiti čim višjemu številu oseb, ki potrebujejo pomoč za samostojno življenje, kvalitetno življenje v skupnosti, 
  • prizadevanje za številnost oblik pomoči, namenjenih ciljni skupini uporabnikov društva,
  • spodbujanje oblikovanja in neposredno oblikovanje novih programov, dejavnosti v skupnosti, 
  • prizadevanje za pravilen, urejen, boljši odnos (normalizacija odnosa) do ciljne skupine uporabnikov in odpiranje v skupnost. 

Registracija pravnoorganizacijske oblike opravljena pri organu:
Upravna enota Koper z aktom št. 026-263/95 z dne 5. 10. 1995.

Status:

  • invalidske organizacije: odločba št. 116-02-013/03-005 z dne 17. 11. 2003, 
  • društva v javnem interesu: odločba št. 017-01-012/96-239 z dne 9. 4. 1999 in podaljšana odločba
    št. 21500-c11/2004/2 z dne 7. 12. 2004Vodstvo: 

Predsednik: Jurij Švagelj
Podpredsednica: Neda Mohorčič
 

Izvršni odbor

 Člani:  Jurij Švagelj 
   Neda Mohorčič
   Franc Bagar
   Angelca Lampe
   Mitja Okretič
   Milka Pofuk Kostadinović
   Marko Rak


Nadzorni odbor     Častno razsodišče  
         
  Predsednica: Jugana Milič      Predsednica:  Anuška Bogataj
  Člani: Rak Marija     Člani:  Milan Cerkvenik
  Irma Peroša     Nadja Krmac
  

Tajnica društva: Anuška Bogataj 
Strokovna vodja: Darja Kocjančič
      

V društvu delujeta tudi Kadrovska komisija  in Komisija za investicije.

Kadrovska komisija:
Anuška Bogataj
Niko Mohorčič
Viktor Lampe

Komisija za investicije: 
Jurij švagelj
Franc Bagar
Niko Mohorčič
Viktor Lampe